Myšlenka založit NG začala chutí ukázat historii a význam českých nanotechnologií celému světu. Po roce vývoje a intenzivní práce se nám podařilo uvést na trh kvalitní a ekologické výrobky, které neustále inovujeme. Princip byl jasný, použít komfortní a dýchatelný materiál, který nosíme na nejcitlivější části těla a který bude chránit jeho nositele před nežádoucími prvky ve vzduchu, který dýcháme.

Jirka Brožina a Milo Brzák se seznámili kdysi dávno v Kalifornii. Oba jsou spoustu let spjati se surfovou komunitou a oceánem. Jirka skrze Stane Up paddle a Milo jako reprezentant České republiky v adaptive surfingu.

Udržitelnost je pro ně vždy prioritou i díky znečištěným světovým oceánům. NG si dalo za cíl být ve všechny ohledech ekologickou firmou. Neustále vyvíjejí a hledají možnosti, jak dosáhnout 100% udržitelné a funkční ochrany dýchacích cest.

Jsme rádi, že vás na této cestě můžeme potkat a že jste dali důvěru ve vaše bezpečí právě nám.

Breath in, breath out.